Belangrijk nieuws ontvangen prijsgelden 2020 en kampioenschappen 2021

BELANGRIJK !

Wegens de corona-maatregelen was het ons onmogelijk de AJD-Kampioenenviering te organiseren. Daarom nam het bestuur enkele beslissingen om alsnog onze leden – zoals gebruikelijk – de best mogelijke service te bieden en hen maximaal voordeel te verschaffen.

  • De prijsgelden van de kampioenschappen 2020 zullen aan de leden rechtstreeks worden gestort op hun bankrekening. Daarvoor durven we vragen dat elk lid zijn/haar bankrekening doorgeeft op één van volgende mailadressen : etienne.buyle@gmail.com en/of rudivandeputte@yahoo.com .
  • Ter compensatie van het feit dat de leden nu niet gratis konden deelnemen aan onze feestmaaltijd en –viering, bieden wij de gelegenheid aan élk AJD-lid 2020 om voor de Kampioenschappen 2021 in te schrijven op één categorie GRATIS. (waarde € 25)
  • Wegens het feit dat er nog steeds beperkte mogelijkheid is elkaar te zien of te ontmoeten, vragen wij dat iedereen die zich wil inschrijven voor één van onze Kampioenschappen 2021 of voor de Bonvlucht “In memoriam Eddy Vermeulen” op Bourges van 31 juli 2021, dit zoveel mogelijk online zou doen. U geeft ons door voor welk Kampioenschap en voor hoeveel deelnamebons aan de Bonvlucht u zich wil inschrijven en stort dit bedrag door op onze rekening…. Hou er rekening mee dat u – als AJD-lid 2020 voor één categorie GRATIS mag inschrijven. Geef alle gewenste inschrijvingen (ook de gratis) door. De lidkaarten en Bons worden u achteraf bezorgd.
  • Dit werkjaar – 2021 – werd/wordt géén Bonverkoop gehouden ten voordele van de werking van AJD Beide-Vlaanderen. U zal echter wél begrijpen dat een bonverkoop onontbeerlijk is voor de werking van nagenoeg élke organisatie ten voordele van de duivenliefhebberij. Dit werkingsjaar kunnen we overbruggen zonder een verkoop, doch volgend jaar (aanvang 2022) zouden we u graag een uitzonderlijke Bonverkoop aanbieden . Daarvoor durven we dan wél weer een beroep doen op de welwillende steun van onze leden om er een spetterende en waardevolle Bonverkoop van te maken. Het Bestuur zal inspanningen leveren om een mooi én kwalitatief aanbod te brengen. Indien u hieraan wil meewerken ontvangen wij graag nu reeds uw schenking op papier door bijgevoegde Bon aan ons terug te bezorgen.
  • Telkenjare voorzien we voor de op onze Kampioenendag aanwezige beginnende liefhebbers – welke één van de laatste 3 jaar voor het eerst een hoklijst indienden – enkele gratis toebehoren. Vermits dit jaar onze Kampioenendag niet is kunnen doorgaan willen we diegenen welke in 2018 voor het eerst een hoklijst indienden niet in de kou laten staan en dus beschouwen we voor dit seizoen 2021 als beginnende liefhebber; zij die in 2018 – 2019 – 2020 of 2021 voor het eerst een hoklijst indienden. Bij de kampioenendag 2021 (vermoedelijke datum is 1° zondag maart 2022) worden zij dan in de bloemetjes gezet.