Wat brengt ons 2020.

AJD Beide Vlaanderen : Sportseizoen 2020…here we come !

Beste AJD-Lid, Geachte Collega duivenliefhebber,
Langs deze weg stellen wij – AJD Beide Vlaanderen – U graag ons programmaboekje 2020 voor. Hierin brengen we niet alleen de Kampioenen en overwinnaars van het afgelopen seizoen 2019 nogmaals “in the picture”, maar spreiden we ook onze plannen uit voor het komende seizoen.
De winterperiode – ook als eens het stille seizoen genoemd binnen de duivensport – brengt ons traditiegetrouw veel geruchten, al dan niet voorspelde veranderingen, gesmaakte en ook minder gesmaakte nieuwigheden.
Op enkele uitzonderingen na is het deze winter op gebied van beleid (KBDB-materie)  opvallend “kalmer” geweest als voorgaande jaren. De moeilijkste beslissingen waren natuurlijk al ervoor genomen. Ons – de gewone duivenliefhebber - interesseert eigenlijk alleen het sportieve luik binnen de duivensport, ook al omdat we van het bestuurlijke allang door het bos de bomen niet meer zien. De (voorlopige) Nationale vluchtkalender kregen we reeds allen te zien – u vindt hem ook terug achteraan dit boekje – en, het mag gezegd, als we de liefhebbers hun mening horen werd deze positief ontvangen. 
Ook beslissingen zoals het afschaffen van de gummi voor de nationale grote halve-fond wedvluchten, de aanpassingen qua controlebestatigingen  en de controles welke zullen worden uitgevoerd op de ingekorfde duiven zijn zéker stappen in de goeie richting.
Zowel het uitmaken van de (nationale) uitslagen als de dopingonderzoeken worden voortaan dicht bij huis uitgevoerd, laat ons hopen dat de zgn. kinderziekten ons nu niet opnieuw parten gaan spelen.
Wij hebben ook ten volle begrip voor het feit dat “het waken over het welzijn van de reisduiven” meer in de kijker kwam/komt en ook werd opgenomen in het kader van de doelstellingen van de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond. Moeilijker heb ik het – en vele anderen mét mij –  met het feit dat dit jaar andermaal de KBDB om de haverklap vluchten afgelastte, inkorvingen of lossingen vervroegde of later verplichtte. Men zou toch moeten beseffen dat onze duiven als atleten worden verzorgd en het niet zo maar evident is dat vnl. bvb een inkorving één dag vroeger of later wordt geplaatst, én dit dan nog meestal pas één of 2 dagen ervoor wordt bekendgemaakt. Ik spreek dan nog niet van de problemen die dit veroorzaakt voor de lokalen. Besturen en/of Voorzitters van maatschappijen moeten soms heksentoeren uithalen om bij verandering van inkorvingsdagen voldoende aantal helpers te vinden. Het is reeds lang een feit dat van helpers en medewerkers steeds meer wordt gevraagd en deze ook steeds moeilijker te vinden zijn.  Bij wijzigingen van losdag maar vooral van inkorvingsdag is er bovendien ook een probleem voor vnl. de nog actief werkende liefhebber. Ook al bestaat het duivenliefhebbersgelid voor het overgrote deel uit personen die genieten van een welverdiend rustpensioen; toch zijn er ook nog liefhebbers die uit werken gaan en ook jongeren welke nog studeren. Voor deze zorgt zo’n (laattijdige) verandering vaak voor onoverkomelijke problemen.  We hebben het vroeger steeds zo gekend; slecht weer = uitstellen lossing ! Dit gegeven hebben
omzeggens àlle liefhebbers al ingecalculeerd en een gepaste oplossing voor gevonden. We kunnen enkel hopen dat de KBDB dit seizoen met àlle factoren rekening houdt.
Natuurlijk beseffen we dat het net zoals voor elk bestuur moeilijk is om voor ieder goed te doen. Iedereen heeft nu eenmaal het recht op een eigen mening en meningen verschillen. Verantwoordelijkheid nemen is dan ook deze verschillende meningen met elkaar te verzoenen of er althans een zo aanvaardbaar mogelijk mix van te maken. Eigenlijk zou énkel het eindresultaat moeten in het “nieuws” komen.
Maar ook de duivenliefhebber zelf zat deze winter niet stil. Een “milde” winter wat betreft weersomstandigheden zorgde ervoor dat op de meeste plaatsen de winterkweek prima is verlopen en op de meeste hokken heeft de nieuwe jonge garde reeds kennisgemaakt met de buitenlucht.
Hoopvol wordt overal de verzorging opgedreven en een tandje bijgestoken, want..nog enkele weken scheiden ons slechts van het volgende vluchtseizoen.
Ook AJD Beide – Vlaanderen is in 2020 terug van de partij ! De waardering van onze leden en de interesse in onze activiteiten geven ons de gezonde boost welke noodzakelijk is om gedreven te kunnen blijven verder werken. 
Het ligt volledig in onze bedoeling deze ingeslagen weg verder te bewandelen en ons blijvend in te zetten voor onze doelstellingen.
Jonge/beginnende liefhebbers brengen we traditioneel op ons Kampioenenfeest onder de aandacht en geven hen een materieel steuntje in de rug. We benadrukken nogmaals dat AJD zowel jonge alsook reeds iets oudere beginnende liefhebbers steunt. Elkeen die zelfstandig start binnen de duivensport kan op ons rekenen.
Onze leden bieden we tal van voordelen; - Elk lid neemt gratis deel aan het feestmaal ter gelegenheid van de kampioenenviering (Kampioenenviering 2019 is op 01 maart 2020). - Bovendien ontvangt élk aanwezig lid ter gelegenheid van dit feestmaal een zak duiveneten (25kg.) gratis, - Elke lid (per categorie) kan meedingen naar de Speciale Ereprijs voor die categorie. - Leden nemen gratis deel aan élke activiteit welke op touw gezet wordt.
Traditiegetrouw zetten we ook onze leden welke Nationaal of Provinciaal top waren, in de bloemetjes.
Zij die in het verleden reeds deelnamen aan onze Kampioenschapsviering kunnen getuigen dat deze zowel door de melker als de echtgenote en de kinderen, ervaren wordt als een écht familiefeest binnen de duivensport. Dit feest is inderdaad anders als andere. Jaar na jaar groeit het verder uit tot een écht familiegebeuren !  Graag horen we de talrijke lofbetuigingen van vaders en moeders, grootvaders en grootmoeders, die mét hun kinderen - dit omvattend gebeuren komen meemaken. Duivensport….familiesport !!!!!
 
Binnen de Vlaamse Provincies is AJD Beide Vlaanderen toonaangevend geworden wat betreft zijn organisatie. Met volle overtuiging én inzet zullen we ook in de toekomst onze doelstellingen blijven nastreven.
Via dit programmaboekje willen we pogen binnen Oost- én West-Vlaanderen zoveel mogelijk liefhebbers met ons initiatief te laten kennismaken. Elk jaar biedt zich wel iemand hier of daar spontaan aan om ons op één of andere manier behulpzaam te zijn. Héél graag verwelkomen we alsnog meer medewerkers die vanuit hun woonomgeving de nodige contacten kunnen leggen met collega-duivenliefhebbers om alzo onze AJD familie nog groter te maken !
 
Via onze website – http://www.ajd-beidevlaanderen.be proberen we ook alle leden én geïnteresseerden actief op de hoogte te houden van het ganse reilen en zeilen binnen AJD Beide Vlaanderen. 
Wij wensen jullie alvast véél succes voor het in aantocht zijnde seizoen 2020  en hopen u als lid te mogen verwelkomen.
Sportieve groeten,
Namens het Bestuur AJD Beide-Vlaanderen,

Rudi Vandeputte