Reglement

Reglementen :

De liefhebber die zijn lidkaart aanneemt , erkent kennis genomen te hebben van volgende voorwaarden én zich hieraan te onderwerpen.

1/ Deze lidkaart is geldig als persoonlijk betalings- én inschrijvingsbewijs. Elke liefhebber welke in regel is met de statuten van de K.B.D.B én is ingeschreven voor één van de kampioenschappen van de AJD, is derhalve lid. Deelname aan de Bonvlucht “In Memoriam Eddy Vermeulen”, op Bourges, is géén lidmaatschap.

2/ Elke liefhebber wonende in Oost- of West-Vlaanderen kan deelnemen aan onze Kampioenschappen en/of Bonvlucht.

3/ De kampioenschappen worden door de organisatie zélf berekend en dit aan de hand van de Nationale uitslagen. Bij gelijkheid van punten telt het coëfficiënt. Alle klachten dienen schriftelijk te worden overgemaakt aan het secretariaat uiterlijk op de datum welke op de voorlopige uitslag van de kampioenschappen voorkomt.

4/ Het klassement voor de Bonvlucht “In Memoriam Eddy Vermeulen” wordt eveneens door de organisatie zelf berekend en opgesteld. Indien er op de Nationale uitslag (per 4-tal) onvoldoende series worden gewonnen om de waarborg uit te keren, dan wordt verder gekeken per 3-tal. Indien ook dit nog niet volstaat om de volledige waarborg te verdelen kijken we naar de series die dan ook nog per 2-tal worden gewonnen. (Voor de gratis Bonvlucht Châteauroux dienen de series te worden gewonnen binnen de Nationale uitslag). Indien per 2-tal nog steeds onvoldoende gewaarborgde series (31 in totaal) worden gewonnen, worden de prijzen vanaf de eerste die € 50 wint, verhoogt naar € 75 en dit tot de waarborg wordt bereikt.

5/ De “Speciale ereprijzen” kunnen enkel gewonnen worden door de leden welke voor betreffende categorie ook zijn ingeschreven.

6/ Alle gewonnen prijzen (behalve de geldprijzen, die stééds aan de overwinnaar toekomen) dienen persoonlijk te worden afgehaald, ter gelegenheid van de kampioenenviering.

7/ Ingevolge afgelasting van één der vluchten worden de klasseringen opgemaakt aan de hand van de resterend gespeelde vluchten.

8/ De vluchten welke in aanmerking komen voor de kampioenschappen werden gekozen op basis van de op de Statutaire Algemene Vergadering van de KBDB vastgestelde vluchtkalender. Mocht de KBDB om ene of andere reden nog wijzigingen aanbrengen aan deze kalender, dan komt de nieuwe vlucht welke op die datum wordt vastgelegd in aanmerking voor betreffende categorie.

9/ Toepassing dopingreglement.